Mga Tuntunin ng Paggamit

Malugod na pinapaalala ng website na vulkan-vegas-ph.top ang mga sumusunod na tuntunin ng paggamit. Sa pag-access at paggamit ng mga serbisyo at impormasyon na matatagpuan sa website na ito, sumasang-ayon kayo sa mga tuntuning ito at ang lahat ng mga umiiral na batas at regulasyon. Mahalagang basahin at unawain ang mga sumusunod na tuntunin bago gamitin ang website na ito.

1. Pananagutan: Ang mga impormasyon at serbisyo na makikita sa vulkan-vegas-ph.top ay ibinibigay lamang para sa impormasyonal na layunin. Ang mga ito ay hindi nagsasagawa ng garantiya o kahit anong uri ng responsibilidad para sa kahit anong pagkawala o pinsala na maaaring sanhi ng paggamit ng mga impormasyon at serbisyo sa website na ito.

Pagtanggap ng Paggamit

2. Pagkakaloob ng Impormasyon: Lahat ng impormasyon na ibinahagi sa vulkan-vegas-ph.top ay pinapayagan lamang na magamit para sa personal na layunin. Ang anumang uri ng pagpapadala, pagpapadala muli, pagreproduce, o pagbebenta ng mga impormasyon na ito para sa ibang layunin ay walang pahintulot at maaaring magresulta sa mga kaukulang legal na aksyon.

3. Pagrereklamo: Kung mayroon kayong anumang reklamo tungkol sa mga impormasyon o serbisyong makikita sa vulkan-vegas-ph.top, maaring i-contact lamang kami sa pamamagitan ng email.

  • Address: [email protected]

Paggamit ng mga Link

4. Mga Link: Ang mga link na matatagpuan sa vulkan-vegas-ph.top ay ibinahagi lamang para sa kaginhawahan at impormasyonal na layunin. Ang paggamit ng mga link na ito ay nasa inyong sariling kagustuhan at ang website na vulkan-vegas-ph.top ay walang kontrol o responsibilidad sa mga nilalaman ng mga link na ito.

Proteksyon ng Karapatan ng Intelektwal

5. Karapatang-ari: Ang lahat ng karapatan ng intellectual property, kabilang ang mga imahe, teksto, at iba pang nilalaman na matatagpuan sa vulkan-vegas-ph.top ay nakalaan para sa may-ari ng website. Bawal ang paggamit, pagkopya, o pamamahagi ng anumang nilalaman ng website na ito nang walang pahintulot mula sa may-ari ng vulkan-vegas-ph.top.

Ito ang mga pangunahing tuntunin ng paggamit para sa website na vulkan-vegas-ph.top. Sa pag-access at paggamit ng website na ito, inaasahan na sumunod kayo sa mga nabanggit na tuntunin upang magkaroon tayo ng maayos at maasahang karanasan sa vulkan-vegas-ph.top.