Patakaran sa Pagkapribado

Sa aming website, ipagbibigay-alam namin sa inyo kung anong impormasyon ang aming hinahayag at kung bakit ito hinahayag.

Hinahangaan namin ang inyong privacy at inaasahan namin ang tamang paggamit ng inyong personal na impormasyon. Hindi namin ibabahagi ang inyong impormasyon sa ibang mga indibidwal o kumpanya nang walang inyong pahintulot maliban sa mga kadahilanang ibinahagi sa Patakaran sa Privacy na ito.

Anong Impormasyon ang Collect ng vulkan-vegas-ph.top?

Kapag nagpaparehistro kayo sa aming website, maaring kami ay humingi ng inyong mga personal na impormasyon tulad ng pangalan, email address, at iba pang detalyeng impormasyon.

Maaring gamitin ang inyong impormasyon upang makapagbigay kami sa inyo ng mga update, mga produkto, at iba pang serbisyong inyong hinihiling.

  • Mga Pangalan ng User
  • Alamat ng Email
  • Ibang Impormasyon na ibinahagi ng User

Ang inyong personal na impormasyon ay hindi ibabahagi o ipagkakaloob sa ibang partido maliban sa mga sumusunod na sandali:

Protektahan ang Impormasyon

Kami ay sumusunod sa mga pang-industriyang pamantayan upang matiyak na ang inyong personal na impormasyon ay nasa ligtas na paraan kasalukuyan o sa hinaharap. Ang inyong impormasyon ay pinoprotektahan sa pamamagitan ng teknolohiya ng may higit na seguridad at mga insidente o paglabag ay inaaksyunan agad.

Sinisiguro namin na ang mga impormasyon ay hindi mawawala, itutumba, susunugin, maidudukot, malalaman, linalabag, nililimitahan ang access, o nasisira. Pinoprotektahan namin ang impormasyon mula sa anumang hindi awtorisadong pag-access, paggamit, pamamahagi, o pagkakasala.

Mga Serbisyong Bago

Maaring magkaroon ng mga serbisyong bago o mga pagbabago sa aming patakaran sa privacy. Ang lahat ng mga pagbabago at mga serbisyong ito ay magiging epektibo lamang kung maipost namin ang mga pagbabagong ito sa aming website.

Inaanyayahan namin kayo na regular na tingnan ang aming patakaran sa privacy upang malaman ang mga update o mga bagong impormasyon tungkol sa patakaran.