Patakaran sa Cookie

Gusto naming ipaalam sa inyo na ang aming website na vulkan-vegas-ph.top ay gumagamit ng cookies. Sa pagbisita sa aming site, pumapayag kayong tanggapin ang paggamit ng mga cookies na ito sa inyong device. Ang mga cookies ay maliit na mga file na inilalagay sa inyong device upang mapadali ang inyong karanasan sa pagbisita sa aming website.

Ang mga cookies ay hindi nakakasakit o naglalaman ng anumang personal na impormasyon tungkol sa inyo. Sa halip, ginagamit lamang ito upang maalala ang inyong mga pagpipilian at magbigay ng mas personalisadong karanasan habang nasa aming website.

Ano ang mga Cookies?

Ang mga cookies ay maliliit na teksto na inilalagay sa inyong device kapag binibisita ninyo ang isang website. Ito ay ginagamit upang mapadali ang pag-access sa mga function at pagbabago ng pagtingin ninyo sa website. Ang mga ito ay nagbibigay-daan ding mapag-aralan ng mga trend sa paggamit ng website at makapagbigay ng mas naka-customize na karanasan sa mga bisita.

May iba't ibang uri ng mga cookies:

  • Strictly Necessary Cookies - Ito ang mga cookies na kailangan para sa mga pangunahing function ng website. Hindi maaaring i-off ang mga ito dahil ito ay kailangan upang magamit nang maayos ang website.
  • Functional Cookies - Ito ang mga cookies na nagbibigay-daan sa website na maalala ang mga pagpipilian na ginawa ninyo, tulad ng wika o mga personal na setting para sa mas maayos at personalisadong karanasan.
  • Analytical Cookies - Ito ang mga cookies na ginagamit upang masubaybayan ang paggamit ng mga bisita sa website. Ito ay nagbibigay-daan sa amin na maunawaan ang mga paboritong pahina at mga hindi masyadong ginagamit na feature upang mas mapabuti ang karanasan ng mga bisita.
  • Targeting Cookies - Ito ang mga cookies na ginagamit upang ipakita sa inyo ang mga reklamo na may kaugnayan sa inyong mga interes. Ito ay nagbibigay-daan sa amin na magbigay ng mga pampersonal na ad na mas nauunawaan ng mga bisita.

Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing uri ng mga cookies na ginagamit namin sa aming website.

Pagkontrol sa Cookies

Maaring magpatuloy lang kayo na gamitin ang aming website kung bibigyan kami ng pahintulot na gamitin ang mga cookies. Maaari ninyo itong kontrolin sa pamamagitan ng pagpapasya kung tatanggapin ninyo o itatanggi ang paggamit ng mga cookies.

Maari ninyong baguhin ang mga setting sa inyong browser upang tanggihan ang mga cookies o i-set ito upang magbigay sa inyo ng notipikasyon kapag mayroong mga cookies na inilalagay sa inyong device. Gayunpaman, tandaan na ang pagtanggi sa mga cookies ay maaaring maka-apekto sa karanasan sa paggamit ng inyong website at maaaring magresulta sa hindi pagkakaroon ng access sa ilang function.